Sociala medier och Content Production

I sociala medier gäller det att stärka relationen med sina kunder och kommunicera på rätt sätt. Den första prioiteringen med sociala medier är inte att sälja utan att få kunderna bli mer “involverade” i företaget. De sociala medier som används mest är Instagram, Facebook och LinkedIn. Våra experter hjälper dig att starta de konton du behöver, ta fram med en strategi och fylla dina sidor med korrekt innehåll och content. Oavsett om det handlar om copy, engagerande bilder eller filmer.

De tre vanligaste sociala medier

Facebook

Med Facebook gäller det att engagera målgruppen med dina inlägg, via delningar, kommentarer och “likes“. Det handlar om att regelbundet publicera inlägg som skapar till någon typ av diskussion.

Tips! Publicera bilder eller video direkt på Facebook för det höjer betyget i inlägget.

Instagram

En viktig faktor är regelbunden aktivitet med relevanta hashtags som beskriver din bild. Att använda de rätta hashtags till publicerade innehållet kan få en större spridning bland massan av miljontals bilder. Det är enkelt att bli ett “spam” konto beroende på vilka hashtags som används, är viktigt att veta vad och inte får göras.

LinkedIn

Verktyget är till för att skapa ett större yrkesnätverket. Här gäller det att skapa företagssidan på rätt sätt, med rätt nyckelord i titlar och beskrivnignar om företaget. Som sagt i förgående medier är det viktigt att publicera inlägg regelbundet. LinkedIn rekommenderar att publicera minst ett inlägg i veckan.

“Såååååå snyggt!!!!!!!!!!! Du är bäst Whirre!!

Jenny Tejle

Head of Marketing, Lund Fashion AB