UI/UX

UI/UX, web design och användare

I byggnationen av en webbplats är det avgörande att balansera och integrera både UI och UX-design för att säkerställa att webbplatsen inte bara är estetiskt tilltalande, utan också funktionell och lättanvänd. Genom att fokusera på både användargränssnittets utformning och användarupplevelsens kvalitet kan utvecklare och designers skapa webbplatser som inte bara drar till sig besökare utan också behåller dem över tid.

Vad händer i bakgrunden?

Design som fokuserar på användarupplevelsen

Okidoki lägger stor vikt vid användarcentrerad design i alla våra UX designprojekt. Vi prioriterar användarnas behov och feedback genom hela designprocessen. För oss på Okidoki är det avgörande att vår design inte bara är visuellt tilltalande, utan framför allt att den möter slutanvändarnas förväntningar och krav på ett effektivt sätt.

Vårt fokus på användarcentrerad design speglar vår övertygelse om att en djup förståelse för slutanvändarnas behov och beteenden är kärnan i framgångsrik UX-design. Genom att involvera användarna tidigt i designprocessen och regelbundet samla in och analysera deras statistik och feedback, kan vi skapa lösningar som inte bara är tekniskt avancerade utan också genuint värdefulla och användarvänliga. Okidoki är engagerade i att skapa digitala upplevelser som människor älskar att använda, och det är denna passion för användarcentrerad design som driver oss att kontinuerligt utforska, lära och innovera.

UX

UX (“Användarupplevelse”) inom webbplatskonstruktion fokuserar på den övergripande erfarenheten en besökare har medan de använder webbplatsen. Detta innefattar allt från hur enkelt det är att hitta information till hur snabbt webbplatsen laddar och hur väl den uppfyller användarens behov och förväntningar. En optimal användarupplevelse är resultatet av noggrann planering och design, som tar hänsyn till användarens beteende, preferenser och interaktioner med webbplatsen för att skapa en sömlös, effektiv och tillfredsställande upplevelse.

UI

Inom ramen för webbplatsbyggnation representerar UI (Användargränssnitt) den fysiska designen och layouten som besökare ser och interagerar med när de navigerar på en webbplats. Detta inkluderar webbplatsens struktur, utseende och hur element som menyer, knappar, bilder och textfält är organiserade och presenteras visuellt. Målet med ett välutformat användargränssnitt är att göra webbplatsen intuitiv och enkel att använda, vilket uppmuntrar positiv interaktion och engagemang från användaren.

Vad vill du uppnå?

När man inleder arbetet med UX/UI-design för en webbplats är det viktigt att sätta tydliga och mätbara målsättningar. Dessa mål bör inte bara spegla önskan om en estetiskt tilltalande design utan också sträva efter att förbättra användarupplevelsen på konkreta och värdeskapande sätt. Några centrala målsättningar kan till exempel vara att göra webbplatsen intuitiv och enkel att navigera för alla besökare, engagera besökaren för att öka längden på hens besök eller öka mängden konverteringar.

UX-designbyrå

Genom att agera som en outsourcad inhousebyrå har Okidoki en unik insikt i kundens varumärke, vision, och affärsmål. Denna förståelse är avgörande för att skapa en UX/UI-design som inte bara är visuellt tilltalande utan också resonans med målgruppens förväntningar och behov. Att förstå användarens beteenden, preferenser och motivationsfaktorer är nyckeln till att skapa en webbplats som engagerar och konverterar.

Med en kombinerad expertis inom både användargränssnitt och användarupplevelse kan Okidoki skapa harmoniska och sömlösa digitala upplevelser. En integrerad approach säkerställer att webbplatsen inte bara ser bra ut utan också fungerar felfritt, vilket är avgörande för att uppmuntra längre besökstider och högre konverteringsgrader. Detta balanserade fokus på både estetik och funktionalitet bidrar till att skapa en mer tillfredsställande användarupplevelse.

Ett fördjupat samarbete med Okidoki Reklambyrå kring UX/UI-design kan ni som dra nytta av en partner som är investerad i er långsiktiga framgång. Okidoki kan kontinuerligt övervaka, analysera och förbättra webbplatsens prestanda för att säkerställa att den förblir relevant, effektiv och konkurrenskraftig.

Rikard Isacsson, Okidoki Reklambyrå Linköping

Vill du veta mer?
Kontakta mig.

Rikard Isacsson
rikard@okidoki.se
0722 22 59 49

UX Audit av er webbplats

Vid en UX Audit går vi igenom er webbplats och stämmer av hur väl ni uppfyller de teoretiska UX reglerna och hur man kan åtgärda dessa. Analysen ligger sen till grund för vidare utveckling av er webbplats.

UI Analys av er webbplats med specifika åtgärder

Vid en UI Analys går vi igenom UX Audit och ger exempel och specifika förslag på hur ni kan åtgärda dessa problem.

UI + målgruppsanalys

Vid en UI- i kombination med målgruppsanalys dyker vi djupare i vår analys. Här definierar vi och tar hänsyn till er Ideal Customer Profile, samt hur ni på bästa sätt förbättrar användarupplevelsen av er webbplats för att kommunicera till dessa målgrupper.

Sätt att förbättra er webbplats UX / UI

Responsiv design

Anpassa webbplatsens layout så att den fungerar smidigt på olika enheter, såsom datorer, surfplattor och mobiltelefoner. En responsiv design säkerställer att användarna får en god upplevelse oavsett skärmstorlek.

Låt oss designa din nästa hemsida >>

Användartester

Genomföra regelbundna analyser för att samla in feedback direkt från målgruppen. Detta kan inkludera allt från enkla enkäter till mer omfattande test där deltagarna utför specifika uppgifter på webbplatsen.

Behöver du hjälp med Google Analytics? Kontakta oss >>

Intuitiv navigation

Strukturera menyer och sidor på ett logiskt och förutsägbart sätt så att användare enkelt kan hitta den information de söker utan frustration.

Låt oss prata strategi och målgruppsanalys >>

Snabba laddningstider

Optimering av bilder, minskning av skriptstorlekar och användning av moderna webbteknologier för att minska laddningstiderna, vilket bidrar till en bättre användarupplevelse.

Flytta er webbplats till oss. Vi gör din webbplats snabbare >>

Tillgänglighet

Se till att webbplatsen är tillgänglig för personer med olika funktionsnedsättningar genom att följa riktlinjer för webbtillgänglighet, som att använda lämpliga kontrastförhållanden, tillhandahålla textalternativ för bilder och säkerställa att webbplatsen kan navigeras med tangentbordet.

Läs mer om Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) >>

Tydlig och koncist innehåll

Använd tydligt språk och undvik onödig jargong. Strukturera innehåll med rubriker, punktlistor och korta stycken för att göra texten lättläst och förståelig.

Behöver du hjälp med att formulera era budskap? Kontakta oss >>

Konsistent design

Använd en konsekvent designstil genom hela webbplatsen, inklusive färger, typsnitt och layoutmönster, för att skapa en sammanhängande och professionell bild.

Låt oss ta fram en sammanhängande grafisk profil åt er >>

Förbättrad sökfunktionalitet

Implementera en effektiv sökfunktion som hjälper användare att snabbt hitta specifik information på webbplatsen, komplett med filtrerings- och sorteringsalternativ.

Låt oss diskutera hur vi kan förbättra er webbplats funktionalitet >>

Bakom en tilltalande och användarvänlig webbdesign ligger en djup förståelse för hur olika element samverkar. Okidoki hjälper dig på resan till en bra webbplats.