Kom igång med marknadsproduktion

Att koka soppa på en spik

På Okidoki Reklambyrå är vi väl bekanta med uttrycket ”att koka soppa på en spik”. Det beskriver perfekt de tillfällen när kunder kommer till oss utan något befintligt marknadsmaterial – en blank canvas. Utmaningen? Att skapa något engagerande och effektfullt från absolut ingenting. Och det är precis här vi lyser som starkast.

Har du ett nystartat företag?

Det hör nämligen inte till ovanligheterna att kunder söker sig till oss med endast en idé eller ett mål för deras projekt eller företag. De kanske vet vad de vill uppnå men inte hur de ska visualisera eller kommunicera det. Vårt uppdrag blir då att inte bara förstå kärnan i vad de försöker förmedla utan också att skapa en grafisk profilering, marknadsmaterial, bildspråk och känsla samtidigt som vi snabbt måste ta oss ut på marknaden.

Det kan till exempel vara så att kunden varken har tid eller ekonomiska resurser för att utveckla en fullständig grafisk profil, och vill prioritera en snabb, snygg webbplats eller företagsbroschyr som beskriver deras tjänster. Här blir vi ett värdefullt stöd. Vi förstår att behovet av att snabbt komma ut på marknaden ibland väger tyngre än behovet av en helt genomarbetad grafisk profilering. Därför erbjuder vi lösningar som är flexibla och kan genomföras ”on the fly”, vilket möjliggör för våra kunder att snabbt påbörja sin marknadsföringsresa.

Låt oss sätta igång!

Denna process är ofta mer dynamisk och kan vara en aning fladdrig, då den inbjuder till snabb skapelse och iteration. Vi kanske inte prickar rätt från början, men vår metod tillåter för snabba justeringar baserat på feedback och marknadsreaktioner. Detta skapar en levande process där vi tillsammans med kunden utforskar och finjusterar, vilket kan resultera i oväntat positiva upptäckter och lärdomar.

Vi använder enkla men effektiva designprinciper och strävar efter att skapa marknadsmaterial som är visuellt tilltalande och kommunikativt effektivt även under tidspress. Genom att fokusera på kärnbudskap och grundläggande designelement kan vi skapa marknadsmaterial som fångar målgruppens uppmärksamhet och börjar bygga varumärkesmedvetenhet.

 

3D imagebilder från CAD - 3D visualisering
Applicering av 3D imagebilder på marknadsmaterial

Du har nu påbörjat din resa!

Vårt team är snabbt på fötterna och använder all sin kreativitet och expertis för att skapa material som fungerar här och nu, medan vi alltid håller ett öga på framtiden. Denna flexibla inställning ger våra kunder möjligheten att växa och vidareutveckla sin grafiska profil över tid, i takt med att deras varumärke mognar och deras marknadsföringsbehov blir mer sofistikerade.

Vi på Okidoki Reklambyrå är här för att stödja dig genom hela din marknadsföringsresa, från de första stegen utan befintligt material till en fullt utvecklad och igenkännbar varumärkesidentitet. Genom att arbeta hand i hand, kan vi navigera genom utmaningarna med att snabbt komma
ut på marknaden, samtidigt som vi lägger
en stabil grund för framtida framgång.

Rikard Isacsson, Okidoki Reklambyrå Linköping

Vill du veta mer?
Kontakta mig.

Rikard Isacsson
rikard@okidoki.se
0722 22 59 49