Identitet, logotyp och grafisk form

Långsiktiga kommunikationsplattformar är viktigt för att affärsidén ska fungera tillsammmans med marknads- och varumärkesstrategin. Det är en medveten plan för att  skapa enhetlig kommunikation som jobbar aktivt mot målen företaget satt upp. Den hjälper till att skapa en samlad bild av vad som ska uppnås med kommunikationsarbete kring varumärket. Fokus ligger på hur varumärket och erbjudandet ska kommuniceras. Plattformen bör vara enkel, tydlig och praktiskt genomförbar och beskriva de medier och aktiviteter som kommer att användas.

Okidoki har utvecklat hundratals varumärken, logotyper, grafiska profiler och designmanualer genom åren. Ibland innebär det ett helt nytt grepp om kundens varumärke, komplett med grafisk manual, praktiska tillämpningar och aktivitetsplaner.

Ibland har kunden redan en strategisk plattform som behöver kompletteras med kreativa idéer. Vi samarbetar gärna med inhousebyråer, företagets marknadsorganisation eller direkt med företagsledningen. Vi arbetar med företag med komplicerade varumärkeshierarkier i olika bolag och verksamheter. En del varumärden är skyddade andra inte och ibland är själva företaget såväl produkt som varumärke. Det kräver delikat hantering och att man ställer bra frågor hur kundens strategi kommer att se ut.

En enhetlig grafisk profil stärker varumärket

Logotyp och grafisk profil

Omsorgsfullt och genomtänkt utfomade logotyper, företagsnamn och budskap lägger grunden till associationer, känslor och attityder. Helt enkelt hur dina kunder uppfattar företagets själ och värderingar. God form förtydligar budskap och skapar starkare varumärken. Det är ingen hemlighet att starka varumärken kännetecknas av gott anseende, förtroende och respekt.

Ett professionellt utformat grafiskt uttryck fångar och skapar uppmärksamhet. Färg, form och en genomtänkt logotyp  och märke som tillsammans bildar en slagkraftig symbol är grunden för lyckad marknadskommunikation.

“Fanfuckintastic! =)
The way I see it, we’ve got a logo that can last through several years..!”

John Bay

Partner, Ecostepz