Denna AI drivs av GPT-4, vilket innebär förbättrad resonans och djupare analyser. Detta kan medföra att det tar något längre tid att generera svar. Om du önskar snabbare svar kan GPT-3.5 vara ett alternativ. Det är en snabbare AI, men svaren kan vara något mer begränsade i sin komplexitet.