Denna AI drivs av GPT-3.5, vilket kan vara något mer begränsade i sin komplexitet jämfört med GPT-4.